plg_search_jcomments
Search SEO Glossary
Search - K2
Search - RSTickets! Pro Knowledgebase
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - مداخل
نویسنده مقاله: رضا برادران؛ محمدرضا بارانی
منتشر شده در: تاریخ و تمدن اسلامی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: زمستان 1397/ شماره 33

چکیده

بازشناسی باورهای مهدوی زیدیان در قرن سوم هجری موضوعی است که نوشتار پیش‌رو بدان می‌پردازد و نویسنده بر آن است تا مهم‌ترین ویژگی‌های اندیشه مهدویت را در میان زیدیه در این بازه زمانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. چنان‌که مهدی‌باوری در این دوره، از کارکردهای ویژه‌ای در قیام‌های زیدی و بارور شدن برخی از مفاهیم کلیدی در حوزه مهدویت برخوردار بوده است. به‌نظر می‌رسد با ظهور شخصیت‌هایی همچون محمد بن قاسم (م‌219 ق) و یحیی بن عمر (م 250 ق) اندیشه مهدویت در میان زیدیه دوران جدیدی را تجربه کرد که باور به غیبت آن‌هم در بازه‌ای طولانی و همچنین توجه ویژه به علائم‌الظهور را می‌توان از خصوصیات بارز آن دانست. بنابراین نوشتار پیشِ‌رو با استفاده از منابع معتبر گوناگون و ارائه تحلیل‌های مستند تلاش می‌کند تصویری از مؤلفه‌های مهدی‌باوری زیدیان در قرن سوم را به‌دست دهد. چنان‌که تعامل زیدیان با دیگر گروه‌های موعودگرا می‌تواند موضوعات تحقیقات ارزشمند دیگر باشد.

 واژه‌های کلیدی: مهدی‌باوری، مهدی، زیدیه، محمد بن قاسم، یحیی بن عمر.

 

pdf دانلود مقاله بررسی تحلیلی مؤلفه‌های مهدی‌باوری زیدیان در قرن سوم هجری (360 KB)

 

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!