جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبت
نویسنده مقاله: سید مصطفی احمدزاده
منتشر شده در: پژوهش‌های قرآنی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: سال چهاردهم، تابستان و پاییز 1387، شماره 54 و 55 (30 صفحه - از 56 تا 85)

چکیده:


این مقاله باهدف تبیین دنیاگرایی ـ به‌عنوان یک آسیب فرهنگی ـ از دیدگاه قرآن کریم به رشته تحریر درآمده تا برنامه ریزان فرهنگی بر اساس آن به بررسی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد. پس از یادکرد برخی از مبانی مهندسی فرهنگ، نخست به تفاوت «دنیاداری» و «دنیاگرایی» اشاره‌شده و سپس «دنیاداری» و «دنیاگرایی» در سه لایه «نگرش»، «ارزش» و «رفتار» از دیدگاه قرآن کریم به همراه شاخص‌های قرآنی دنیاگرایی گزارش‌شده است. نویسنده معتقد است اگر در جامعه‌ای نگرش دنیاگرایانه گسترش یابد، این نگرش اغلب سبب ترویج ارزش‌های دنیاگرایانه و درنهایت رفتار دنیاگرایانه خواهد شد، که این‌گونه رفتارها نیز به‌نوبه خود به تعمیق نگرش دنیاگرایی در جامعه منجر می‌گردد.

pdf دانلود مقاله دنیاگرایی آسیبی فرهنگی از منظر قرآن (863 KB)