جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبت
نویسنده: عباسعلی سلطانی گلشیخی
استاد راهنما: مهدی صانعی
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1368
مکان دفاع : دانشگاه فردوسی

 چکیده:

 در این رساله: اولاً: با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی در فقه شیعه به یکی از مباحث مهم اقتصادی یعنی زمین و احکام احیا و مالکیت آن (که اساس بیشتر مباحث اقتصادی است) پرداخته شده است. ثانیاً: براساس ضرورت تخصصی شدن فقه، یک ‌رشته خاص احکام زمین که در کتب فقهی شیعه به‌عنوان «احکام الارضین» از آن یاد شده، بررسی شده است. ثالثاً: اصل تک‌نگاری، مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه تطبیقی آراء و نظریات مذاهب مختلف اسلامی (شیعه، حنیفه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه، ظاهریه و زیدیه) و بررسی آن‌ها نیز از جمله تلاش‌های این رساله است. در پایان هر مبحث پس از نقل آراء و نظریات مذاهب مختلف اسلامی، در حد توان و امکان ما به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته و نظر صحیح انتخاب شده است.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در هشت فصل ارائه شده است:
فصل اول: «معانی واژه‌ی ارض»
فصل دوم: «اهمیت زمین نسبت به دیگر عوامل تولید»
فصل سوم: «مالکیت زمین»
فصل چهارم: «اراضی موات»
فصل پنجم: «حقوق افراد در رابطه با احیای موات»
فصل ششم: «انواع خاص اراضی موات»
فصل هفتم: «اقطاع یا واگذاری زمین به افراد»
فصل هشتم: «وقف».