جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبت
نویسنده: نرگس حاتمی
استاد راهنما: زینب‌السادات حسینی
استاد مشاور: رمضان مهدوی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1389
مکان دفاع : دانشگاه مازندران

 چکیده:

 سحر و جادو در تاریخ بشر قدمتی دیرینه دارد. در برخی دوران‌ها چنان رواج داشته که برخی مردم، حتی پیامبران الهی را، به گواهی آیات، ساحر می‌پنداشتند. به دلیل کاربرد این واژه در قرآن، شناخت دیدگاه قرآن در این خصوص، ضروری به نظر می‌رسد. در این پایان‌نامه با توجه به دیدگاه فیلسوفان ابتدا، اراده قوی و تأثیر تلقین، به‌عنوان منشأ سحر بیان شده و برای فهم دیدگاه قرآنی در مورد آن با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به منابع تفسیری، روایی و فقهی مراجعه گردیده و سحر از منظر قرآن تبیین شده است. از مطالعه آیات قران می‌توان دریافت که در بعضی آیات مانند آیه 66 سوره طه، سحر تخیّل و فریبی بیش نیست، ولی در آیاتی مانند آیه 102 سوره بقره، سحری را که تأثیر واقعی دارد، می‌توان استنباط نمود. آگاهی از حرمت برخی اقسام سحر، ره‌آورد دیگر این پژوهش است که موجب احتراز انسان از ارتکاب عمل حرام می‌گردد. نکته مهم دیگر که این پایان‌نامه بدان پرداخته، استدلال بر عدم تأثیر سحر بر پیامبر (ص) است. هم‌چنین از منظر علم روانشناسی، اثر تلقینی سحر بر روان انسان، بیان شده است.

کلیدواژه‌ها:قرآن، سحر، ساحر، تأثیر، روایت، پیامبر (ص).

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در شش فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
فصل دوم: «تبیین سحر»
فصل سوم: «بررسی امکان تأثیر سحر بر پیامبر (ص)»
فصل چهارم: «جن و شیطان و تأثیرشان بر عملکرد انسان»
فصل پنجم: «سحر و جادو از دیدگاه علم»
فصل ششم: «نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد».