جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده مقاله: احمد بخشایش اردستانی، فرزانه دشتی
منتشر شده در: مطالعات راهبردی بسیج
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: بهار 1392، شماره 58، (26 صفحه - از 143 تا 168)

چکیده

از نظر امام علی ( ع ) عرصه سیاسی حکومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار است که در آن همه افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند. و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. نگاه ایشان به حکومت به مثابه وسیله ای برای خدمت به مردم است. پرهیز از خود کامگی، تاکید بر مشاوره با مردم وجه بارز حکومت آن امام (ع) است. در این حکومت از عامه مردم به مثابه ستون دین و سپر محکم در برابر دشمنان یاد می شود. آن حضرت ارزش فوق العاده ای برای ضرورت جلب حسن ظن مردم قائل است، و از آن جایی که منبع قدرت سیاسی رای و حمایت مردم است، بنابراین حکومت در برابر عامه مردم پاسخ گو، مسئول و همچنین از شفافیت سیاسی در برابر عامه مردم برخوردار است. همه در جریان اقدامات حکومت قرار می گیرند. هرگونه تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه ها اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مطرود است و در نتیجه، محیط مناسب و امن جهت شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر جامعه فراهم آید. تمامی این اصطلاحات اعم از حق اظهار نظر و مشارکت سیاسی، مدارا کردن با مردم ، خدمت به عامه و تلاش در جهت تامین منافع عامه، پاسخ گوئی، شفافیت ، برابری و عدالت و . . . اصطلاحاتی هستند که امروزه از شرایط یک حکومت مردمی است. و این نکته حائز اهمیت است که اجرای چنین اصطلاحاتی در دوران حکومت دینی و حق محور امام علی (ع ) نمود پیدا کرده اند.

pdf دانلود مقاله مردم‌سالاری دینی در سیره سیاسی و حکومت امام علی (ع) (585 KB)