جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده مقاله: محمد صالح ولیدی
منتشر شده در: نامه علوم انسانی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: سال پنجم، زمستان 1379 و بهار 1380، شماره 4 و 5(40 صفحه - از 263 تا 302)

مقاله

در این مقاله، سیره عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه فرضیه در استقرار عدالت قضایی در جامعه اسلامی بررسی و تبیین شده است. در بیان مطالب، مفاهیم فقهی و حقوقی واژه‌های «سیره» و «عدالت» از دیدگاه‌های مختلف که امروزه مدنظر حقوقدانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و بررسی شده است. طبیعی است که در این بحث باید وجود و حدود و قلمرو و اهداف چنین منبع و قاعده عملی و بازتاب محتوای سیره در داوری‌ها و قضاوت‌های آن امام همام در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی (بیانیه قاهره) و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در مراحل تحقیق و بازجویی اولیه و جریان محاکمه و رعایت حقوق صاحبان حق بررسی شود. در پایان، ارزش و اعتبار سیره امام علی (ع) در داوری‌های آن حضرت از دیدگاه علم پزشکی قانونی و همین‌طور دانش کشف علمی جرایم در عصر حاضر و ابعاد گوناگون و شرایط نصب قاضی برای تصدی امر قضا و دادرسی در نظام حقوقی اسلام بررسی شده است.

pdf دانلود مقاله بررسی مصادیق برجسته عدالت قضایی در سیره امام علی (ع) (838 KB)