جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده مقاله: محمد مولایی
منتشر شده در: پژوهشنامه نهج البلاغه
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: سال دوم، شماره 7، پاییز 1393(17صفحه – از 85 تا 101)

چکیده

در نگرش اسلامی سعی شده است که با ترویج اخلاق تجاری، تجارت از شکل نوعی بازی برد- باخت در اقتصاد سودگرایانه، به یک بازی برد- برد تبدیل گردد. این منطق دینی با واردکردن معنویات به همراه کسب سود در تجارت به‌عنوان بخشی از مطلوبیت یک فرد مسلمان امکان‌پذیر است. در این مقاله سعی شده است با روش اسنادی- تحلیلی، پس از تبیین اصول اخلاق تجاری و کسب‌و‌کار ازنظر اندیشمندان، دیدگاه امام علی (ع) در رابطه بااخلاق تجاری موردبررسی و تحلیل قرار گیرد. بدیهی است که آشنایی و نهادینه کردن فرهنگ اخلاق تجاری اسلام در کسب‌و‌کار ازجمله راهکارهای کاهش تخلفات در امور اقتصادی است و سخنان و سیره امام علی (ع) بهترین راهکار برای رعایت اصول اخلاق تجاری در جامعه اسلامی می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه آن حضرت، هدف نهایی از تجارت و کسب‌و‌کار رضایت الهی و رفع نیاز­های ضروری و اساسی جامعه می‌باشد و برخورداری از سود عادلانه در مرحله بعدی اهمیت است.

pdf دانلود مقاله اصول اخلاق تجاری و کسب‌و‌کار از دیدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه (434 KB)