جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده: علی شاکری
استاد راهنما: محمد موسوی بجنوردی
استاد مشاور: غفور خوئینی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1381
مکان دفاع : دانشگاه تربیت‌معلم

چکیده:

 اسلام که اکمل ادیان الهی می‌باشد، برای عزت و شوکت دین خدا و حفظشان و آبروی موحدان و مؤمنان تأکید بر حفظ وحدت کلمه و جلوگیری از تفرقه نموده است تا جایی که علاوه بر سفارش مسلمانان نسبت به این امر از پیروان سایر ادیان نیز خواسته است، حول محور الله و اقرار به یگانگی او به هم نزدیک بوده و اشتراک داشته باشند. تقیه مداراتی بیش از هر جا در حج نمود می‌یابد چرا که در این هنگامه، مسلمانان از سراسر عالم، با رنگ‌ها و نژادهای مختلف و فرق و مذاهب متفاوت، گرد هم می‌آیند. پس لازم است که نهایت استفاده را از این موقعیت، جهت اتحاد خویش و برطرف نمودن مشکلات پیش روی، به عمل آورند.

فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است:
فصل اول: «معنای لغوی و اصطلاحی تقیه»
* مفهوم تقیه در لغت
* مفهوم تقیه در اصطلاح
* اقسام تقیه
* انواع حکم
* بیان احکام تقیه
فصل دوم: «ادله مشروعیت تقیه»
* قرآن
* سنت
* اجماع
* عقل
فصل سوم: «وقوع تقیه در اسلام»
* تقیه صحابه
* تقیه تابعین
* تقیه تابعین تابعین
* تقیه در فقه مذاهب و فرقه‌های اسلامی
فصل چهارم: «تقیه زمینه‌ساز و حدت مسلمانان»
* ماهیت وحدت
* مقصود از وحدت
* مقصد وحدت برادری مسلمین
* آثار نیکوی همبستگی در عصر پیامبر اکرم (ع)
* حضرت علی (ع) بنیان‌گذار وحدت در عصر خلفای راشدین
* وحدت در کلام علما و دانشمندان اهل سنت و شیعه
فصل پنجم: «تقیه مداراتی»
* مدارات در لغت و اصطلاح
* مدارات وسیله جلب مودت
* ادله تقیه مداراتی
* تقیه مداراتی در حج
* اقدامات مخالف وحدت
* حرکت در جهت وحدت.