جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتنویسنده: الله‌وسایا ملک
استاد راهنما: رضا کاردان
استاد مشاور: محمدرضا ضمیری
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1385
مکان دفاع : جامعه المصطفی العالمیه

 چکیده:

 موضوع مورد تحقیق در این رساله «بررسی تطبیقی آیات و روایات تقیه از نظر فریقین» است، این رساله در حقیقت دو موضوع را در خود اختصاص داده یکی اصل اثبات و مشروعیت تقیه و دیگری شبهات وارده به آن و جواب آن شبهات؛ و هدف تدوین این پایان‌نامه دفاع از حریم تشیع و اسلام ناب محمدی (ص) است و نیز آشنا کردن مسلمین (اعم از شیعه و سنی) به این موضوع مهم است؛ و بیان اینکه مشروعیت تقیه در شریعت اسلام ثابت است و در زمان پیامبر اکرم (ص) از این رخصت استفاده شده است؛ و بعد از پیامبر نیز هیچ‌کس حق نسخ این حکم قرآن را ندارد. این تحقیق مشتمل بر نه فصل می‌باشد: در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده و در فصل دوم تاریخچه آن بررسی شده که این موضوع از کجا شروع شده؛ و در فصل سوم به واژه «تقیه» و معنی لغوی و اصطلاحی آن بیان شده و دیدگاه علمای شیعه و سنی درباره معنی تقیه بیان شده و در آخر تعریف از این تعریف‌ها منتخب شده و به اقسام تقیه پرداخته‌ایم؛ و در فصل چهارم به آیات تقیه بررسی شده و از شصت‌وهشت تفاسیر شیعه و سنی استفاده شده که مهم‌ترین فصل این تحقیق می‌باشد؛ و در فصل پنجم به روایات شیعه و سنی درباره این موضوع اشاره شده است؛ و فصل ششم به ادله عقلی، اجماع و سیره عقلا پرداخته شده است؛ و فصل هفتم احکام تقیه را در برمی‌دارد و در فصل هشتم به استثنائات تقیه پرداخته است؛ و آخرین فصل که فصل نهم است، در رابطه با اشکالات و شبهات تقیه است ذکر گردیده است. اگرچه بعضی از اشکالات نیامده ولی سعی شده که عمده شبهات و مهم‌ترین اشکالات مطرح شده و به جواب آن پرداخته شده و عمدتاً یازده اشکال بیان شده و سپس به آن جواب داده شده و در آخر نتیجه‌گیری شده و پایان‌نامه با ذکر فهرست منابع به اتمام رسیده است.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در نه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
فصل دوم: «تاریخچه تقیه»
فصل سوم: «مفهوم شناسی تقیه»
فصل چهارم: «آیات و آراء مفسرین»
فصل پنجم: «روایات تقیه»
فصل ششم: «عقل، اجماع و سیره عقلا»
فصل هفتم: «احکام تقیه»
فصل هشتم: «استثنائات تقیه»
فصل نهم: «شبهات و پاسخ به آن‌ها»