جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
ورود

ثبتشورای بخش اندیشه سیاسی اجتماعی

1. سوابق آموزشی

 

1 – 1. تحصیلات

 

1 – 1 – 1. تحصیلات حوزوی

 

 * ورود به حوزه علمیه قم در سال ۱۳۶۱؛
    - آغاز درس خارج حوزه در سال ۱۳۶۹ پس از اتمام دوره‌های مقدمات و سطح؛
    - بیش از چهارده سال بهره‌گیری علمی در درس خارج فقه آیت‌الله شبیری زنجانی و بیش از هفت سال در جلسه بحث فقهی حجت‌الاسلام‌والمسلمین

    گنجی؛
    - حضور در درس خارج اصول آیت‌الله وحید خراسانی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادوی تهرانی و...؛
    - مطالعه و مباحثه فلسفه (بدایه و نهایه الحکمه)، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰؛
    - فعالیت در رشته جامعه‌شناسی (به‌موازات دروس رسمی حوزه) از سال ۱۳۷۲ تاکنون؛
 * مدرک سطح چهار، حوزه علميه قم، 1389.

 

1 – 1 – 2. تحصیلات دانشگاهی

 

 * گذراندن دوره آموزشی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سال 1371؛
 * کارشناسي ارشد جامعه‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1379؛
 * دكتری جامعه‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، 1391.

 

1 – 2. تدریس

 

 * سمت: استاديار گروه علوم اجتماعي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 

1 – 2 – 1. عنوان دروس

 

1. فلسفه علوم انسانی؛
2. آسیب‌شناسی اجتماعی؛
3. جامعه الزهراء (س)‏.

 

1 – 2 – 2. محل تدریس

 

1. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان؛
2. موسسه امام خمینی (ره).

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

2. سوابق اجرایی

 

1. عضو حلقه اجتماعی دانشنامه فرهنگ فاطمه (س)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى؛
2. عضو هیئت‌علمی و مدیرگروه علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
3. عضویت در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه وابسته به سازمان سمت، در سال 1371؛
4. کارشناس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان؛
5. مدیریت گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
6. مدیریت گروه مطالعات ‏زنان، جامعه الزهراء (س)‏، از سال 1385 تاکنون.

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

3. سوابق پژوهشی

 

3 – 1. مقالات

 

3 – 1 – 1. مقالات علمی – پژوهشی

 

1. بازنگری نظریه‌های نقش جنسیتی، زن در توسعه و سیاست، بهار و تابستان 1385، شماره 14. (دریافت مقاله)
2. جامعه‌شناسی اسلامی؛ به‌سوی یک پارادایم، روش‌شناسی علوم انسانی، زمستان 1388، شماره 61. (دریافت مقاله)
3. چالش‌های اخلاقی فمینیسم در فرزندآوری از دیدگاه اسلام و راهکارهای آن، با همکاری: مهوش کهریزی و سید علی حسینی‌زاده، پژوهش‌نامه اخلاق،

    تابستان 1393، شماره 24. (دریافت مقاله)
4. راهبرد پارادایم‌سازی اسلامی در حوزه جامعه‌شناسی خانواده و جنسیت، مطالعات راهبردی زنان، پاییز 1390، شماره 53. (دریافت مقاله)
5. عرفی‌شدن در اندیشه علامه طباطبائی (ره)، معرفت فرهنگی اجتماعی، تابستان 1393، شماره 19. (دریافت مقاله)
6. کوششی نظری در جهت ساخت مدل اسلامی ثبات خانواده، مطالعات زن و خانواده، بهار و تابستان 1392، شماره 1. (دریافت مقاله)
7. مبانی روش‌شناختی نظریه‌سازی در جامعه‌شناسی اسلامی با تطبیق بر جامعه‌شناسی خانواده، با همکاری: سید محمدصادق مهدوی، روش‌شناسی علوم انسانی،

    تابستان 1391، شماره 7. (دریافت مقاله)
8. نقش خداترسی در اصلاح جامعه با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی، زن در فرهنگ و هنر، بهار 1392، شماره 1. (دریافت مقاله)

 

3 – 1 – 2. سایر مقالات

 

1. امکان اسلامي کردن علوم انسانی، مجموعه مقالات سمینار جامعه، دانشگاه و فرهنگ، 1378؛
2. امکان تحقق علم دینی، (مصاحبه)، اطلاعات حکمت و معرفت، خرداد 1393، شماره 98. (دریافت مقاله)
3. پاسخ به مقاله «امکان و چگونگی علم دینی»، (ترجمه)، فصلنامه حوزه و دانشگاه، زمستان 1379، شماره 21. (مشاهده مقاله)
4. آسیب‌شناسی تبلیغ دینی در تلویزیون، با همکاری: ابراهیم فیاض، اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1389، شماره 4. (دریافت مقاله)
5. بازنگری نظریه‌های ‏نقش جنسیتی، پژوهش زنان، بهار و تابستان 1385، شماره 14. (دریافت مقاله)
6. تأثیر تشیع در الگوی همسرگزینی ایرانیان، شیعه‌شناسی، بهار 1384، شماره 9. (دریافت مقاله)
7. تبیین بی‌ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه استاد مطهری (ره)، اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1388، شماره 1. (دریافت مقاله)
8. تحقیقی درباره علت و حکمت احکام شرعی، پژوهش‌های اصولی، زمستان 1390، شماره 11. (دریافت مقاله)
9. تشیع و تأثیر آن بر خانواده در ایران، شیعه‌شناسی، پاییز 1384، شماره 11. (دریافت مقاله)
10. توسعه و عرفی‌شدن در ایران، اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1388، شماره 2. (دریافت مقاله)
11. جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم، سمینار دانشگاه فردوسی مشهد، 179؛
12. جنسیت در آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه شناسی اسلامی، اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1392، شماره 10. (دریافت مقاله)
13. چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت، اسلام و علوم اجتماعی، پاییز و زمستان 1391، شماره 8. (دریافت مقاله)
14. حقوق زن، دانشنامه جهان اسلام، ج13؛
15. حوزه‌های علمیه و علوم اجتماعی دینی – بومی، (میزگرد و صاحبه)، کتاب ماه علوم اجتماعی، دی و بهمن 1390، شماره 46 و 47. (دریافت مقاله)
16. دختران خاکستر، زنان و تازه‌های اندیشه، آذر 1380، شماره 4؛
17. راهکارهای تحکیم خانواده در قرآن و حدیث، رسانه و خانواده، زمستان 1391، شماره 5. (دریافت مقاله)
18. زنان خياباني و دختران فراری، زنان و تازه‌های اندیشه، آبان 1380، شماره 3؛
19. زنان و این همه مشکل، زنان و تازه‌های اندیشه، آذر 1380، شماره 4؛
20. زنان و نقش آنان در خانواده، (مصاحبه)، طهورا، پاییز و زمستان 1388، شماره 4. (دریافت مقاله)
21. ساختار علم (درآمدی بر علم دینی)، روش‌شناسی علوم انسانی، پاييز و زمستان 1377، شماره 16 و 17. (دریافت مقاله)
22. طلاق، زنان و تازه‌های اندیشه، آذر 1380، شماره 4؛
23. فمینیسم و تناقض در راهبردها، حورا، آذر و دی 1384، شماره 1؛
24. کارکرد اجتماعی خانواده از دیدگاه امام خمینی (ره)، سمینار دانشگاه تبریز، 1379؛
25. کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم، روش‌شناسی علوم انسانی، تابستان 1382، شماره 35. (دریافت مقاله)
26. مبانی ارزش‌شناختی جامعه‌شناسی اسلامی، اسلام و علوم اجتماعی، بهار و تابستان 1389، شماره 3. (دریافت مقاله)
27. مشارکت اجتماعی - سیاسی زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)، سمینار دانشگاه ساری، 1378؛
28. مطالعات تطبیقی (راهبرد تولید)؛ درآمدي بر آزادانديشي ونظريه پردازي در علوم دينی، دفتر سوم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1383. (دریافت مقاله)
29. معنا و مفهوم جامعه‏شناسي اسلامی، مجموعه مقالات دین و علوم اجتماعی، 1383؛
30. نقش مواضع معرفت‌شناختی در تعارض و حل تعارض علم و دین، روش‌شناسی علوم انسانی، بهار 1378، شماره 18. (دریافت مقاله)

 

3 – 2. کتاب‌ها

 

3 – 2 – 1. نگارش فردی

 

1. اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور، 1388 (به زبان ترکی استانبولی: المصطفی،

    1393)؛
2. جامعه‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390؛
3. خانواده در اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390؛
4. نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1382؛
5. نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه‌شناسی خانواده، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1393.

 

3 – 2 – 2. نگارش گروهی

 

1. اسلام و جامعه شناسی خانواده، با همکاری: محمد عزیز بختیاری و سید حسین شرف‌الدین، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1383؛
2. حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، کودک و چند جستار دیگر، نگارش گروهی، کتاب مرجع، 1389؛
3. علم دینی: دیدگاه ها و تحلیل ها، نگارش گروهی، حکمت اسلامی، 1393؛
4. گامی به سوی علم دینی (1)، نگارش گروهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387؛
5. گامی به سوی علم دینی (2)، نگارش گروهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390؛
6. وبر و اسلام، ترجمه و نقد، نگارش گروهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1380.

 

3 – 3. جوایز و افتخارات علمی

 

1. دریافت جایزه در سمینار جامعه، دانشگاه و فرهنگ؛
2. انتخاب کتاب وبر و اسلام به‌عنوان کتاب سال دانشجویی؛
3. انتخاب کتاب اسلام و جامعه‌شناسی خانواده توسط کنگره دین‌پژوهان؛
4. انتخاب به‌عنوان محقق نمونه در پژوهشکده؛
5. انتخاب مقاله «کارکردهای خانواده از منظر اسلام و فمینیسم» در جشنواره مطبوعات اسلامی؛
6. انتخاب کتاب نابرابری و ستم جنسی در همایش کتاب سال حوزه.

1. سوابق آموزشی

 

1 – 1. تحصیلات

 

 * آغاز فراگیری دروس حوزه: سال ۱۳۶۰؛

 * ورود به حوزه علمیه قم: سال ۱۳۶۱؛ تحصیل در مدرسه علمیه رسالت و رضویه؛
    - ممتاز حوزه (رتبه اول و دوم) در پایه هفتم و هشتم حوزه، سال‌های 1367 و 1368؛
    - آغاز درس خارج فقه از سال ۱۳۶۹: استفاده از محضر آیت‌الله میرزا جواد تبریزی (ره)؛
    - آغاز درس خارج اصول از سال ۱۳۷۰: استفاده از محضر آیت‌الله حسین وحید خراسانی و آیت‌الله میرزا جواد تبریزی (ره).

 

1 – 2. تدریس

 

1 – 2 – 1. عنوان دروس

 

1. جامع المقدمات؛

2. سیوطی؛
3. مغنی اللبیب؛
4. شرح لمعه؛
5. کفایه الاصول؛
6. تفسیر جوامع‌الجامع؛
7. خانواده در اسلام؛
8. مباحث زنان و خانواده؛
9. مطالعات زنان.

 

1 – 2 – 2. محل تدریس

 

1. مدرسه رضویه قم؛

2. مدرسه معصومیه قم؛
3. مدرسه حقانی قم؛
4. مدرسه مرعشیه قم؛
5. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم؛
6. مرکز تحقیقات زن و خانواده؛
7. دانشگاه ادیان و مذاهب قم؛
8. و... (برای طلاب سطح 3 حوزه، خواهران، دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه و اعضای نهادهای تخصصی زنان).

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

2. سوابق اجرایی

1. عضو شورای علمی دانشنامه زینب فاطمی (س) و مسئول گروه زن در این دانشنامه، از سال 1381؛

2. پژوهشگر مباحث زنان، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، ۱۳۷۵-۱۳۷۷؛
3. مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، از بدو تأسیس (۱۳۷۷) تاکنون؛
4. مسئول کمیته زن و خانواده، کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
5. عضو کمیسیون اعطای مجوز مراکز علمی حوزه علمیه؛
6. نماینده حوزه علمیه در کارگروه ملی خانواده؛
7. عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران؛
8. عضو شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
9. عضو شورای برنامه‌ریزی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، 1376-1378؛
10. عضو شورای اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، از سال 1376 تاکنون.

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

3. سوابق پژوهشی

 

3 – 1. مقالات

 

1. آب، آناهیتا، فاطمه، نقد و بررسی دایرةالمعارف زن ایرانی، کتاب ماه کلیات، اردیبهشت و خرداد 1383، شماره 5 و 6. (دریافت مقاله)

2. آسیب‌شناسی اصلاحات در حوزه زنان (1)، ضمیمه خردنامه همشهری،16 اردیبهشت 1383، شماره 20. (دریافت مقاله)
3. آسیب‌شناسی اصلاحات در حوزه زنان (2)، ضمیمه خردنامه همشهری، 21 مرداد 1383، شماره 27. (دریافت مقاله)
4. آسیب‌شناسی اصلاح‌گران، سمینار بررسی مسائل زنان در حوزه، 1379؛
5. آسیب‌شناسی نگاه به زن و خانواده (بیانیه)، نشریه حوراء، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۵، شماره 20. (مشاهده مقاله)
6. اشتغال زنان؛ عوامل، پیامدها و رویکردها، از مجموعه آثار کتاب اشتغال زنان، مرکز امور زنان و خانواده، ۱۳۸۸؛
7. بازتولید خانواده ایرانی، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، سال ۱۳۸۸؛
8. بازخوانی هویت زنانه (بیانیه)، نشریه حوراء، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۴، شماره 14 و 15؛
9. پوشش و آرایش؛ آسیب‌ها و راهبردها، نشریه حوراء، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۳، شماره 9؛
10. تأملاتی درباره دایره المعارف زن ایرانی. (مشاهده مقاله)

11. تحولات جمعيتي در ايران، بيانيه تحليلي، 1392؛
12. جنسیت و آموزش، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، سال ۱۳۸۷؛
13. چالش‌های زنان در جامعه اسلامی و راهکارهای گسترش فرهنگ فاطمی، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، 1381؛
14. چه باید کرد، سمینار بین‌المللی زنان در حوزه، سال 1379؛
15. خاستگاه فمینیسم در ایران (مصاحبه)، زمانه، مرداد 1389، شماره 90. (دریافت مقاله)
16. خانواده ایرانی؛ تأملات و پرسش‌ها، نشریه حوراء، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۵، شماره 19؛
17. خانواده و مصرف کالاهای فرهنگی جدید، بیانیه تحلیلی، ۱۳۸۹؛
18. درآمدی بر فقه رسانه‌ها، نشریه سروش، ۱۳۷۷؛
19. دلالت‌ها و عوامل مؤثر بر کنش‌های خانواده ایرانی، بیانیه تحلیلی، ۱۳۹۰؛
20. زن و خانواده در سیره پیامبر اکرم (ص)، نشریه حوراء، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۵، شماره 20؛
21. زن، خانواده، سیاست، نشریه حوراء، شماره ۳۴؛
22. زنان و بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، ۱۳۸۳؛
23. زنان و کارآمدی خانواده، راهبرد استراتژیک نظام اسلامی، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، ۱۳۸۲؛
24. سازمان‌های غیردولتی؛ ما و نظام سرمایه‌داری، نشریه حوراء، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۳، شماره 7؛
25. صورت‌بندی مطالعات زنان در المیزان، با همکاری: محمدرضا کدخدایی، معرفت فرهنگی اجتماعی، بهار1393، شماره18؛ (علمی-پژوهشی). (دریافت مقاله)
26. فرهنگ عفاف، خانواده و دولت، مسئولیت‌ها و بایسته‌ها، بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۶؛
27. فقه اطلاع‌رسانی، همایش بین‌المللی حقوق رسانه‌ای، 1376؛
28. گفتمان خانواده، بيانيه تحليلي مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1391؛
29. گفتمان فمینیستی در ایران؛ نگرش‌ها و تحلیل‌ها، حوراء، 1387، شماره 27؛
30. مسئله بین‌الملل زنان؛ عرصه تقابل دو دیدگاه، حوراء، ۱۳۸۴، شماره 11؛
31. ملاحظاتی درباره حضور زن و مرد در رسانه، حوراء، 1388، شماره 32؛
32. مناسبات حاکمیت و خانواده، ضرورت بازنگری در رویکردها، بیانیه تحلیلی مرکز تحقیقات زن و خانواده، 1393؛
33. موقعیت‌ها و ناکامی‌های نظام اسلامی در عرصه زنان، بیانه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، ۱۳۸۱؛
34. نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان، حوراء، ۱۳۸۵، شماره 23؛
35. نگاهی دیگر به روسپیگری؛ علل، پیامدها و رویکردها ( در کتاب نظام اسلامی و مسئله روسپیگری)، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۵؛
36. هویت زنانه (سخنرانی)، حوراء، 1385، شماره 21.

 

3 – 2. کتاب‌ها

 

3 - 2 - 1. نگارش فردی

 

1. خانواده، جنسیت و نظام تربیتی رسمی، هاجر، 1391؛
2. درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، 1375؛

3. مسیحیت‌شناسی مقایسه‌ای، سروش، 1382.

 

3 - 2 - 2. نگارش گروهی

 

1. تازه‌های اندیشه، نگارش گروهی، موسسه طه، 1376؛

2. تحلیلی بر مهم‌ترین مسائل زن و خانواده در ایران (بیانیه‌های علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده از سال 81 تا 92)، 1393؛
3. درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام (بررسی مقایسه‌ای دیدگاه اسلام و غرب)، با همکاری: حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1379؛
4. فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، نگارش گروهی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1382؛
5. هویت و نقش‌های جنسیتی (مجموعه مقالات)، اهتمام، مرکز امور زن و خانواده، 1388.

 

3 – 3. سایر فعالیت‌ها

 

1. کنفرانس‌های علمی در مراکز دانشگاهی، از سال 1376 تاکنون؛

2. مشاوره به نهادهای تخصصی زنان؛
3. تدوین لوح‌های فشرده تخصصی مباحث زنان برای نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها (۳۰ جلسه)؛
4. ارائه مباحث کارشناسی در قالب لوح فشرده یکصد جلسه‌ای درس گفتارهای مطالعات زنان.

1. سوابق آموزشی

 

1 – 1. تحصیلات

 

 * ورود به حوزه علمیه در سال 1361؛
    - استفاده از محضر اساتید بزرگی چون آیت‌الله وحید خراسانی، آیت‌الله تبریزی (ره)، افروغ، اورعی ، تقی زاده و داوری؛
    - مدرک سطح 4 حوزه علمیه؛
 * کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سال 1381.

 

1 – 2. تدریس

 

1 – 2 – 1. عنوان دروس

 

1. فقه؛
2. اصول؛
3. فلسفه؛
4. معارف اسلامی.

 

1 – 2 – 2. محل تدریس

 

1. حوزه علمیه مسجدسلیمان؛
2. دانشگاه اراك.

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

2. سوابق اجرایی

 

- مدیر گروه قرآن و اندیشه اجتماعی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

3. سوابق پژوهشی

 

3 – 1. مقالات

 

3 – 1 – 1. مقالات علمی – پژوهشی

 

1. اقتباس قصص قرآن از عهدین؛ بررسی و نقد نظریه درّه حداد، معرفت ادیان، بهار 1393، شماره 2. (دریافت مقاله)
2. بررسی دلایل یوسف دره حداد در انکار رسالت پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر آیات استنادی وی، با همکاری: محمدحسن زمانی و علی‌رضا حیدری، مطالعات

    تفسیری، زمستان 1393، شماره 20. (دریافت مقاله)
3. تحلیلی بر شکل و روند توسعه فضایی و کالبدی شهر بجنورد در دهه 1380 (با استفاده از آنتروپی شانون، ضریب موران و ضریب گری)، نگارش گروهی،

    آمایش محیط، زمستان 1392، شماره 23. (دریافت مقاله)
4. نقش مذهب تشیع در رشد فرهنگی ایران معاصر، با همکاری: رضا رمضان نرگسی، شیعه شناسی، پاییز 1388، شماره 27. (دریافت مقاله)

 

3 – 1 – 2. سایر مقالات

 

1. پاسخ با حدیث، (مصاحبه)، خردنامه همشهری، دی 1386، شماره 22؛
2. تربیت اجتماعی از دیدگاه علوی، فرهنگ کوثر، پاییز 1383، شماره 59. (دریافت مقاله)
3. تربیت اجتماعی نوجوان از دیدگاه علوی، فرهنگ کوثر، بهار 1384، شماره 61. (دریافت مقاله)
4. تربیت و جامعه، معرفت، شهريور 1380، شماره 45. (دریافت مقاله)
5. تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)، معرفت، خرداد 1388، شماره 138؛ (علمی-ترویجی). (دریافت مقاله)
6. دختران و ازدواج تحمیلی، مطالعات راهبردی زنان، تابستان 1382، شماره 24. (دریافت مقاله)
7. رجعت 1، موعود، فروردین و اردیبهشت 1376، شماره 1. (مشاهده مقاله)

8. رجعت 2، موعود، تیر و خرداد 1376، شماره 2. (مشاهده مقاله)
9. رسانه و انحرافات اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان، زمستان 1381، شماره 18. (دریافت مقاله)
10. علائم بلوغ از دیدگاه تشیع و تسنن، حبل‌المتین، تابستان 1391، پیش‌شماره 2. (دریافت مقاله)
11. گزارشی از نشست اصول و نوآوری، (مصاحبه گروهی)،کتاب ماه دین، مهر 1388، شماره 144. (دریافت مقاله)
12. مشروب‌خواری مردان، جرمی علیه زن و خانواده، مطالعات راهبردی زنان، تابستان 1382، شماره 20. (دریافت مقاله)
13. منتظران و ناهنجاری‌های آخرالزمان، موعود، دی 1387، شماره 95. (دریافت مقاله)
14. نماز تراویح از دیدگاه فریقین، طلوع، تابستان و پاییز 1383، شماره 10 و 11. (دریافت مقاله)
15. نوروز در آینه روایات، موعود، فروردین و اردیبهشت 1377، شماره 7. (مشاهده مقاله)
16. نیم‌نگاهی به آسیب‌شناسی خانواده، معرفت، مرداد 1385، شماره 104. (دریافت مقاله)
17. وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت، با همکاری: مهدیه رضایی، فقه مقارن، بهار و تابستان 1393، شماره 3. (دریافت مقاله)

 

3 – 2. کتاب‌ها

 

3 – 2 – 1. نگارش فردی

 

1. تحلیل مبانی انسان‌شناختی انقلاب اسلامی، قلم اعظم، 1393؛
2. جستاری در اندیشه فقهی مذاهب، گلستان معرفت، 1385؛
3. چه باید کرد؟ نگاهی نو به چیستی و چگونگی استخاره، حماسه، 1381؛
4. دانشنامه اصولیان شیعه، دفتر تبلیغات اسلامی، 1383؛
5. درسنامه فقه مقارن، موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1384؛
6. رجعت یا بازگشت به جهان، موعود عصر، 1389؛
7. کتاب‌شناسی تفضیلی مذاهب اسلامی، موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1382؛
8. مسائل آموزشي نماز، ستاد اقامه نماز مسجدسلیمان، 1382.

 

3 – 2 – 2. نگارش گروهی

 

1. درس‌نامه خانواده در اسلام، نگارش گروهی، جامعه الزهرا (س)، 1393؛
2. ما و ما: گذری بر حقوق و اخلاق شهروندی، نگارش گروهی، موسسه فرهنگی دین‌پژوهشی بشرا، 1389؛
3. مناسبات جامعه شناسی و حدیث (مجموعه بحث ها و گفتگوها)، دارالحدیث، 1387؛
4. نگاهی بر تاریخ شهرسازی در جهان، با همکاری: سید مهدی مسعودی، 1393؛
5. همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان (مجموعه نشست‌های تخصصی)، ج1، گردآوری گروهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388؛
6. همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان (مجموعه مصاحبه‌های علمی)، ج2، گردآوری گروهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388؛
7. همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان (مجموعه مصاحبه‌های علمی)، ج3، گردآوری گروهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388؛
8. همایش ملی مناسبات روحانیت و نسل جوان (مجموعه مصاحبه‌های علمی)، ج4، گردآوری گروهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388.

1. سوابق آموزشی

 

1 – 1. تحصیلات

 

1 – 1 – 1. تحصیلات حوزوی

 

 * ورود به حوزه علمیّه قم، از سال 1363؛
    - گذراندن 10 سال درس خارج فقه و اصول و شرکت در 5 مصاحبه علمی درس خارج.

 

1 – 1 – 2. تحصیلات دانشگاهی

 

 * کارشناسی علوم سیاسی ،دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، سال 1374؛
 * کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، سال 1378؛
 * دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران، سال 1383؛
 * تخصص‌ها: فقه و اصول ، علوم سیاسی.

 

1 – 2. تدریس

 

1 – 2 – 1. سمت و مقاطع تدریس

 

 * مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها، از سال 1379؛
 * استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تا سال 1387؛
 * دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، از سال 1387.

 

1 – 2 – 2. عنوان دروس

 

1. اندیشه‌های سیاسی در اسلام؛
2. نظام سیاسی و دولت در اسلام؛
3. اندیشه‌های سیاسی در غرب؛
4. انقلاب اسلامی ایران؛
5. تحلیل افکار سیاسی در ایران وجهان اسلام؛
6. سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران؛
7. فقه سیاسی؛
8. زبان تخصصی علوم سیاسی؛
9. اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان؛
10. جریان‌های فکری سیاسی در جهان اسلام.

 

 __________________________________________________________________________________________________________

 

2. سوابق اجرایی

 

1. سرپرست معاونت فرهنگی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی؛
2. مدیر گروه علوم سیاسی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما؛
3. مدیر پژوهشى، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع)؛
4. مدیر گروه علوم سیاسی، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع)، 1379-1382؛
5. مدیر مرکز جهانی علوم اسلامی ؛
6. محقق پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛
7. مدیریت گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1391؛
8. مدیریت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1384-1393؛
9. مدیریت قطب علمی مطالعات خاورمیانه وجهانی شدن در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1386-1387؛
10. سردبیر مجله علمی پژوهشی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387-1393؛
11. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، از اردیبهشت 1391؛
12. رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، از تیرماه 1392؛
13. رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، از آذرماه 1393.

 

 __________________________________________________________________________________________________________

 

3. سوابق پژوهشی

 

3 – 1. مقالات

 

3 – 1 – 1. مقالات علمی – پژوهشی

 

1. اجتهاد و مسئله مردم‌سالاری در ایران معاصر، ظرفیت‌سنجی مقایسه‌ای مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی، پژوهشنامه علوم سیاسی، 1385، شماره 3. (دریافت مقاله)
2. آخوند خراسانی، فقه و امر سیاسی، سیاست، بهار 1392، شماره 1. (دریافت مقاله)
3. آزادی و توسعه، فرهنگ اندیشه، بهار 1382، شماره 5؛
4. الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت مطلقه شبه مدرن در ایران، با همکاری: حسن جباری نصیر، پژوهشنامه علوم سیاسی، زمستان 1389، شماره 21. (دریافت مقاله)
5. امامت و مؤلفه‌های دموکراسی، قبسات، پاییز 1386، شماره 45. (دریافت مقاله)
6. انقلاب اسلامی ایران و بنیان‌های نظری الگوی مناسبات فرهنگی فرد و دولت، مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان 1390، شماره 27. (دریافت مقاله)
7. ایدئولوژی سید قطب و اسلام رادیکال، با همکاری: احمد مهربان، پژوهشنامه علوم سیاسی، زمستان 1387، شماره 13. (دریافت مقاله)
8. تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه: مطالعه مــوردی اندیشه‌ امام خمینی(ره) با همکاری: محمد کمالی گوکی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، بهار 1393، شماره

    10. (دریافت مقاله)
9. جریان‌های سلفی؛ از انقیاد تا افراط‌گرایی، با همکاری: علی‌اکبر ولدبیگی، جستارهای سیاسی معاصر، تابستان 1393، شماره 2. (دریافت مقاله)
10. درآمدی بر معنا و مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل: رویکردی اسلامی، با همکاری: هادی آجیلی، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، پائیز 1388، شماره 19؛
11. زبان، عمل و اجتهاد در فقه سیاسی، سیاست، پاییز 1387، شماره 3. (دریافت مقاله)
12. فقه روابط بین الملل، پژوهش‌های سیاست اسلامی، زمستان 1392، شماره 4. (دریافت مقاله)
13. فقه فردی و فقه حکومتی بایسته‌ها و کاستی‌ها، با همکاری: نجف علی غلامی، سیاست متعالیه، بهار 1393، سال 2، شماره 4. (دریافت مقاله)
14. فقه و امر سیاسی، جستارهای سیاسی معاصر، بهار و تابستان 1390، شماره 3. (دریافت مقاله)
15. مردم‌سالاری دینی در اندیشه آیت الله جوادی آملی، حکمت اسرا، بهار 1390، شماره 7. (دریافت مقاله)
16. مطالعات اسلامی و علوم سیاسی در ایران امروز، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، زمستان 1387، شماره 16؛
17. مقایسه ویژگی‌های معرفت‌شناختی جریان‌های فکری سیاسی معاصر در جهان اسلام ،فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، زمستان 1385، شماره 8. (دریافت مقاله)
18. میر سید علی همدانی مروج تشیع در کشمیر (ایران صغیر)، با همکاری: عبدالرضا احمدی، شیعه‌شناسی، زمستان 1388، شماره 28. (دریافت مقاله)
19. نسبت اخلاق و امر سیاسی در منظومة فکری امام علی (ع) با رویکرد به کلام 216 نهج‌البلاغه، با همکاری: الناز پروانه‌زاد، جستارهای سیاسی معاصر، بهار و تابستان 1391،

    شماره 1. (دریافت مقاله)
20. نظریه انتقادی نو، نظم دموکراتیک مشورتی و الگوی مردم‌سالاری دینی، پژوهشنامه علوم سیاسی، زمستان 1386، شماره 9. (دریافت مقاله)
21. نقش رویدادهای سیاسی صدر اسلام در شکل گیری نخستین مناظره‌های کلامی مطالعه موردی سقیفه و جنگ صفین، پژوهشنامه علوم سیاسی، زمستان 1390، شماره

    25. (دریافت مقاله)

 

3 – 1 – 2. مقالات علمی – ترویجی

 

1. امام محمد باقر (ع) و جدال‌های کلامی سیاسی عصر اموی، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، تابستان 1389، شماره 50. (دریافت مقاله)
2. عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی، با همکاری: اکرم شیری، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، زمستان 1388، شماره 48. (دریافت مقاله)
3. جامعه دینی، معارف وحیانی و علوم انسانی، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، تابستان 1386 شماره 34. (دریافت مقاله)
4. مسئولیت همگانی، امر به معروف، نهی از منکر و قانون اساسی ج.ا.ا، با همکاری: حسین جدی، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، زمستان 1389، شماره 52. (دریافت مقاله)

 

3 – 1 – 3. سایر مقالات

 

1. آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه، علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، زمستان 1377، شماره 3. (دریافت مقاله)
2. اسلام و دموکراسی مشورتی، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 1383؛
3. اصول و مبانی تربیت سیاسی در متون و منابع دینی، راه تربیت، تابستان 1387، شماره 5. (دریافت مقاله)
4. بررسی تطبیقی اعتباریات در رساله‌های منطقی علامه طباطبایی (ره)، با همکاری: احمدرضا یزدانی مقدم، آیین حکمت، پاییز 1389، شماره 5. (دریافت مقاله)
5. بنیان‌های نظری گسست از سنت در جریان نواندیشی دینی در ایران، با همکاری: حمید سجادی، دانش سیاسی، بهار و تابستان 1387، شماره 7. (دریافت مقاله)
6. پرونده: فقه مردمی (به باور میراحمدی فقه سیاسی امام اگر چه متاثر از سنت‌های فقهی گذشته است اما تفاوت‌های مهمی با آنها دارد)، (مصاحبه)، خردنامه همشهری، مرداد

    1388، شماره 32؛
7. تحلیل مفهوم آزادی سیاسی، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، زمستان 1379، شماره 12؛ (دریافت مقاله)
8. تطورات سیاست اسلامی در ایران، تاریخچه، مبانی و سیر تطورات نظام‌های سیاسی اسلام در ایران، (مصاحبه)، سوره اندیشه، بهمن و اسفند 1390، شماره 56 و 57. (دریافت مقاله)

9. جامعه دینی، معارف و حیانی و علوم انسانی، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، تابستان 1386، شماره 34. (دریافت مقاله)
10. جایگاه شورای مجتهدان در فقه سیاسی، مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، بهار 1389، شماره 19. (مشاهده مقاله)
11. جریان اصلاح‌طلبی در جهان اسلام، فرهنگ اندیشه، 1382، شماره 5.
12. خویی در یک کتاب، شهروند، مهر 1387، شماره 65. (مشاهده مقاله)
13. درآمدی بر آزادی‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره)، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، تابستان 1378، شماره 5. (دریافت مقاله)
14. دسته‌های فقه الدوله، (سخنرانی)، سوره اندیشه، بهمن و اسفند 1390، شماره 56 و 57. (دریافت مقاله)
15. رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، بازتاب اندیشه، فروردین 1381، شماره 25. (دریافت مقاله)
16. روش‌شناسی فقه سیاسی اهل سنت، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، بهار 1382، شماره 21. (دریافت مقاله)
17. روش‌شناسی فهم فلسفی شریعت در اندیشه سیاسی دوره میانه، پژوهش و حوزه، بهار و تابستان 1384، شماره 21 و 22. (دریافت مقاله)
18. سکولاریسم اسلامى، امکان یا امتناع مفهومى، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 1384. (دریافت مقاله)
19. سکولاریسم اسلامی و مبانی معرفت شناختی آن، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، زمستان 1384، شماره 32؛ (دریافت مقاله)
20. شرق‌شناسی و اسلام، (مصاحبه)، اطلاعات حکمت و معرفت، فروردین 1390، شماره 61. (دریافت مقاله)
21. فقه سیاسی در ایران، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، تابستان 1384، شماره 30. (دریافت مقاله)
22. فقه و حقوق در مطبوعات، فقه 1378، شماره 19 و 20. (دریافت مقاله)
23. فلسفه سیاسی اسلام، اثر هانس دایبر، ترجمه، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاييز 1377، شماره 2. (دریافت مقاله)
24. فهم اجتهادی شریعت و زندگی سیاسی، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، زمستان 1383، شماره 28. (دریافت مقاله)
25. گونه‌شناسی مواضع عالمان شیعی در قبال سیاست‌های دولت مطلقه شبه مدرن پهلوی اول، با همکاری: حسن جباری نصیر، مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان 1388، شماره

    19. (دریافت مقاله)
26. مبانی فکری جریان‌های مذهبی معاصر و تأثیر آن در نحوه نگرش به مسائل زنان، با همکاری: راضیه زارعی، مباحث بانوان شیعه، پاییز و زمستان 1386، شماره 13 و

    14. (دریافت مقاله)
27. مبانی فلسفی اندیشه‌های سیاسی در اسلام، سیاست متعالیه، تابستان 1392، شماره 1. (دریافت مقاله)
28. مبانی کلامی فقه سیاسی شیعه، آینه معرفت، زمستان 1384 و بهار 1385، شماره 7. (دریافت مقاله)
29. مردم‌سالاری اسلامی به جای جمهوری اسلامی؛ بررسی اهداف و دستاوردهای مردم‌سالاری دینی، (مصاحبه‌شونده)، سوره اندیشه، شهریور و مهر 1392، شماره 71 و

    70. (دریافت مقاله)
30. مردم‌سالاری دینى،امکان یا امتناع مفهومى، دومین همایش مردم‌سالاری دینی، ج1، 1388؛
31. مردم‌سالاری دینی؛ هم‌نشینی عدالت و آزادی، مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی، (به کوشش: کاظم قاضی‌زاده)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1385؛
32. معرفی و نقد کتاب «روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام» (علی‌اکبر علیخانی)، دانش سیاسی، پاییز و زمستان 1385، شماره 4. (دریافت مقاله)
33. مفهوم آزادی از دیدگاه قرآن، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاييز 1380، شماره 15. (دریافت مقاله)
34. مفهوم آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه، علوم سیاسی، تابستان 1378، شماره 1؛
35. مفهوم آزادی در قران، علوم سیاسی، پاییز 1380، شماره 15. (دریافت مقاله)
36. مصلحت به مثابه قاعده؛ درآمدی بر فقه سیاسی امام خمینی (ره)، ضمیمه خردنامه همشهری، 11خرداد 1384، شماره 51. (دریافت مقاله)
37. مناسبات قدرت و شریعت در سیره نبوی، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پاییز 1385، شماره 35. (دریافت مقاله)
38. مؤلفه‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اسلامی، با همکاری: مهدی جعفری پناه، معرفت سیاسی، پاییز و زمستان 1391، شماره 8. (دریافت مقاله)
39. نظریه مقاصد الشریعه در فقه سیاسی اهل سنت، فرهنگ اندیشه، بهار 1384، شماره 13؛

40. The Theory of Islamic Governance in Ayatollah Khomeini’s Political Thought , Journal of Shi ‘a Islamic Studies, summer 2009, volume II, Issue 3, ISSN: 1748-9423.

 

2 – 2. کتاب‌ها

 

3 – 2 – 1. نگارش فردی

 

1. آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم، بوستان کتاب،1381؛
2. اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران، نشر نی، 1384؛
3. اندیشه سیاسی آخوند خراسانی (ره)، قم، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390؛
4. جامعه مدنی در مطبوعات، قم، طه، 1378؛
5. درس‌گفتارهایی در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389؛
6. سکولاریسم اسلامی؛ نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387؛
7. قدرت، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392؛
8. مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان فرانتس روزنتال، ترجمه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1379؛
9. ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392؛
10. نظریه مردم‌سالاری دینی؛ مفهوم، مبانی و الگوی نظام سیاسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

 

3 – 2 – 2. نگارش گروهی

 

1. اسلام و روابط بین‌الملل، به کوشش حسین پوراحمدی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1389؛
2. آشنايي با اندیشه سياسي شهید صدر (ره)، نگارش گروهی، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1392؛
3. آشنايي با اندیشه سياسي شهید مطهری (ره)، نگارش گروهی، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1391؛
4. آفاق تمدنی انقلاب اسلامی، به کوشش: جلال درخشه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1390؛
5. اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان، به کوشش: دکتر علی‌اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1392؛
6. اندیشه سیاسی آیت‌الله مطهری (ره)، نگارش گروهی، قم، بوستان کتاب،1380؛
7. اندیشه سیاسی در گفتمان علوی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1384؛
8. اندیشه سیاسی شرف‌الدین، به کوشش: محمد پزشکی قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387؛
9. پیروزی در جنگ، آموزه‌های قرآن و سنت، نظارت، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1391؛
10. درآمدي بر نظام سياسي عدالت در اسلام، به کوشش: علی‌اکبر علیخانی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388؛
11. ره‌توشه راهیان نور؛ رمضان 1434، نظارت، تا ظهور، 1392؛
12. روحانیت و انقلاب اسلامی، به کوشش: عبدالوهاب فراتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389؛
13. روش‌شناسی در دانش سیاسی اسلامی، به کوشش: داود فیرحی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387؛
14. روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، به کوشش: دکتر علیخانی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386؛
15. زمینه‌های انقلاب اسلامی، قم، ائمه، 1378؛
16. سیاست نبوی، به کوشش: دکتر علیخانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386؛
17. سياست نبوي؛ مباني، اصول، راهبردها (شورا و مشورت در سيره نبوي) به کوشش: علی‌اکبر علیخانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387؛
18. سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386؛
19. علوم انسانی و ماهیت تمدن سازی آن، به کوشش: علی خورسندی طاسکو، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388؛
20. فرهنگ واژه‌ها، قم، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381؛
21. مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن کریم، به کوشش: ابوالحسن حسنی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393.

 

3 – 3. همکاری‌های پژوهشی

 

    - همکاری با پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به‌عنوان مجری پروژه‌های تحقیقاتی، محقق ونیز عضو شورای پژوهشی، از سال 1375؛
    - همکاری با برخی مؤسسه‌های پژوهشی دیگر.

 

3 – 4. شرکت در همایش , سخنرانی و کارگاه علمی

 

1. ارائه مقاله در همایش مردم‌سالاری دینی (1) با عنوان «مردم‌سالاری دینی؛ هم‌نشینی عدالت و آزادی»، 1383؛
2. سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «ویژگی‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی شیعه و اهل سنت»، 1384؛
3. سخنرانی علمی در دانشگاه ناپل ایتالیا در جمع گروه شرق‌شناسی با عنوان «نظریه حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، 1385؛
4. ارائه مقاله در همایش سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) با عنوان «مناسبات قدرت و سیاست در سیره نبوی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385؛
5. ارائه مقاله در همایش سیره سیاسی پیامبر اکرم (ص) با عنوان «شورا و مشورت در سیره نبوی»، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385؛
6. ارائه مقاله «نظریه سکولاریسم اسلامی و ماهیت و ارکان دولت نبوی»، همایش سیاست در سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385؛

7. ارائه مقاله در همایش مردم‌سالاری دینی (2) با عنوان «مردم‌سالاری دینی؛ امکان یا امتناع مفهومی»، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، 1386؛
8. ارائه سخنرانی علمی در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) با عنوان «جهانی‌شدن و الگوی نظام سیاسی در جهان اسلام»، 1387؛
9. ارائه مقاله در همایش دموکراسی در ایران و اندونزی با عنوان «مردم‌سالاری دینی در ایران»، دانشگاه پارا مدینه در جاکارتا، 1388؛
10. برگزاری کارگاه آموزشی «جریان‌شناسی فکری - سیاسی در ایران معاصر»، دانشگاه امام حسین (ع)، نیمسال دوم 1388-1389؛
11. ارائه مقاله در اولین همایش نواندیشی دینی، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، 1387؛
12. سخنرانی و ارائه مقاله درباره دموکراسی اسلامی در همایش اسلام و مدرنیته، نیجریه، 1391؛
13. ارائه مقاله در همایش بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید دکتر بهشتی با عنوان «نوگرایی دینی در اندیشه سیاسی دکتر بهشتی (ره)، 1392؛
14. برگزاری کارگاه دانش‌افزایی «اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی»، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ره) (91- 1390)، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (1391) و

    دانشگاه شهید بهشتی (ره) (1391 و 1392)، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1391و1392و1393)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب شرق (1392)، دانشگاه صنعتی شاهرود

    (1392و1393)، دانشگاه علوم پزشکی ایران (1392و1393)، دانشگاه فردوسی مشهد (1393) و دانشگاه هنر (1393).

 

3 – 5. راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها

 

- راهنمایی ده‌ها پایان‌نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری. 

 

1. سوابق آموزشی


1 - 1. تحصیلات


1 - 1 - 1. تحصیلات حوزوی


 * ورود به حوزه علمیه قم در سال 13۶۱؛
    - اتمام سطح حوزه در سال 13۶۸؛
    - هفت‌ سال تحصیل در دروس خارج فقه و اصول و بهره‌مندی از اساتید بزرگواری همچون آیت‌الله حاج شیخ جواد تبریزی و آیت‌الله وحید خراسانی و نیز

      دو سال درس اصول آیت‌الله سید کاظم حائری؛
    - تحصیل فلسفه مشاء (اشارات و تنبیهات) حدود ۲ سال نزد حضرت آیت‌الله حسن‌زاده در سال ۷۴ و ۷۵؛
    - تحصیل فلسفه حکمت متعالیه (اسفار اربعه) حدود ۳ سال نزد حضرت آیت‌الله جوادی آملی سال ۷۵ـ۷۷؛
    - تحصیل فلسفه حکمت متعالیه (اسفار اربعه) حدود ۲ سال نزد حضرت آیت‌الله مصباح یزدی ۷۵ـ۷۷.

 

1 - 1 - 2. تحصیلات دانشگاهی:


 * رشته فلسفه دین، کارشناسی ارشد، مؤسسه امام خمینی(ره) ۷۳ـ۷۷.
 * رشته فلسفه اسلامی، کارشناسی ارشد، تربیت مدرس- دانشگاه قم، ۱۳۷۷.
 * رشته فلسفی تطبیقی، دکتری، تربیت مدرس، دانشگاه قم، 1386.

 

1 - 1 - 3. مطالعات و تخصص‌های فردی


۱. فلسفه اسلامی؛
۲. فلسفه غرب، فلسفه معاصر به‌ویژه در اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی؛
۳. عرفان اسلامی، تاریخ تصوف و مبانی عرفان ابن عربی؛
۴. فلسفه دین و کلام جدید، زبان دین، عقل و وحی، معرفت‌شناسی دینی و …؛
۵. کلام اسلامی، ایمان، اسماء و صفات الهی، امانت، معاد؛
۶. زبان دینی، پژوهشگر ۷۶ـ۷۸؛
۷. عقلانیت دین، پژوهشگر ۷۷ـ۷۹؛
۸. ایمان‌گروی و اگزیستانیسم و عرفان اسلامی، پژوهشگر ۷۵ـ۷۸؛
۹. مبانی فلسفی سکولاریسم، پژوهشگر ۷۹ـ۸۱؛
۱۰. غرب‌شناسی (نگرش فلسفی و فرهنگی)، پژوهشگر ۸۱ـ۸۰.

 

1 - 2. تدریس


1 - 2 - 1. عنوان دروس


1. ‎عرفان و تصوف در تاریخ و مبانی؛
2. فلسفه غرب؛

3. ادبیات عرب؛
4. فقه و اصول؛
5. کلام اسلامی؛
6. فلسفه اسلامی؛
7. تدریس فلسفه معاصر و متافیزیک غرب؛
8. فلسفه معاصر - قرون‌وسطی؛
9. عقاید امامیه؛
10. تاریخ کلام اسلامی و شیعی.

 

1 - 2 - 2. محل تدریس


1. حوزه علمیه قم، 64-78؛
2. موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 78-81؛
3. دانشگاه مفید، 78-81؛
4. مجتمع آموزش عالی قم (وابسته به دانشگاه تهران)، ۷۷ـ۸۰؛
5. جامعه المصطفی العالمیه (ص)، 85-89؛
6. دانشگاه ادیان، ۸۸ ـ۹۱.

 

  ______________________________________________________________________________________________

 

2. سوابق اجرایی


1. ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
2. مدیریت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۷۳ـ۷۵؛
3. عضویت در گروه دین‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۷۳ـ۷۵؛
4. مدیریت مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما،13۸۰؛
5. معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از سال ۸۰ تا ۸۸؛
6. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از سال ۸۱ تاکنون؛
7. مسئول انجمن علمی کلام اسلامی، ۱۳۸۹ تاکنون؛
8. مدیریت مرکز الحضاره (لبنان)، از سال۱۳۸۹ تاکنون؛
9. مدیریت بنیاد فرهنگی امامت، مدیر، از سال۱۳۸۸ تاکنون؛
10. مدیریت پژوهشکده کلام اهل‌بیت(ع)، دارالحدیث، ۱۳۹۰ تاکنون.

 

  ______________________________________________________________________________________________

 

3. سوابق پژوهشی

 

3 - 1. مقالات

 

3 - 1 - 1. مقالات علمی - پژوهشی


1. ایده «بلاکیف» در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی، جاویدان خرد، پاییز و زمستان 1390، شماره 20. (دریافت مقاله)
2. بررسی جهت‌داری علوم تجربی از منظر برخی اندیشمندان معاصر؛ آیت‌الله جوادی آملی، دکتر سروش و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین میرباقری، روش‌شناسی

    علوم انسانی، زمستان 1392، شماره 77. (دریافت مقاله)
3. حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی، تحقیقات کلامی، پاییز 1392، سال اول، شماره 2. (دریافت مقاله)
4. مدرسه کلامی اصفهان، تاریخ فلسفه، زمستان 1391، سال سوم، شماره 11. (دریافت مقاله)
5. مؤمن الطاق و روش کلامی او، کلام اسلامی، بهار 1392، شماره 85. (دریافت مقاله)

 

3 - 1 - 2. سایر مقالات


1. آراء و افکار (مصاحبه)، میقات الحج، پاییز 1381، شماره 18. (دریافت مقاله)

2. اجتهاد بر بنیان مصلحت‌اندیشی، آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1374، شماره 36. (دریافت مقاله)
3. از تاریخ تا اندیشه (بازنگری تاریخ فکر شیعه؛ پیش‌نیازها)، خردنامه همشهری، مرداد و شهریور 1387، شماره 28. (دریافت مقاله)
4. انسان، سکولاریسم و حقوق زنان، کتاب نقد، زمستان 1382، شماره 29. (دریافت مقاله)
5. بازخوانی نسبت سکولاریسم و حکومت دینی ، نقد و نظر، پاييز و زمستان 1383، شماره 35 و 36. (دریافت مقاله)
6. بررسی کتاب مقدمه‌ای بر مبانی عرفان و تصوف، آینه پژوهش، آذر و دي 1373، شماره 28. (دریافت مقاله)
7. به‌سوی تمدن نوین اسلامی (مصاحبه)، سوره اندیشه، آبان و آذر 1385، شماره 29. (دریافت مقاله)
8. پلورالیسم دینی (مصاحبه)، کتاب نقد، بهار 1387، شماره 46. (دریافت مقاله)
9. پی‌ریزی تمدن اسلامی و همخوانی شریعت با شرایط زمان، آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1374، شماره 36. (دریافت مقاله)
10. ترجمه نهایة الحکمة در ترازوی نقد، آینه پژوهش، خرداد و تير 1372، شماره 19. (دریافت مقاله)
11. جایگاه مسعودی در تاریخ عقاید و ادیان، آینه پژوهش، مهر و آبان 1375، شماره 40. (دریافت مقاله)
12. حکومت اسلامی و ضرورت تدوین الگوهای جامع (با تطبیق بر حوزه زنان)، حکومت اسلامی، تابستان 1387، شماره 48. (دریافت مقاله)
13. حوزویان و نهضت نرم‌افزاری، حوزه اصفهان، زمستان 1382، شماره 12. (دریافت مقاله)
14. درآمدی بر جریان‌شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر (1)، نقد و نظر، پاییز و زمستان 1385، شماره 43 و 44. (دریافت مقاله)
15. درآمدی بر جریان شناسی اندیشه اجتماعی دینی در ایران معاصر (2)، نقد و نظر، بهار و تابستان 1386، شماره 45 و 46. (دریافت مقاله)
16. ساختار تولید و توسعه علوم دینی(مصاحبه)، پژوهش و حوزه، زمستان 1381، شماره 12. (دریافت مقاله)
17. سکولاریسم به ما چه می‌گوید؟، رواق هنر و اندیشه، مرداد 1386، شماره 13. (دریافت مقاله)
18. شهیدین در کشاکش دو جریان کلامی مدرسه حله، نقد و نظر، زمستان 1388، شماره 56. (دریافت مقاله)
19. عقل‌گرایی (برنارد ویلیامز) (ترجمه)، نقد و نظر، بهار 1374، شماره 2. (دریافت مقاله)
20. عقل‌گرایی و نص‌گرایی در کلام اسلامی، نقد و نظر، تابستان و پاييز 1374، شماره 3 و 4. (دریافت مقاله)
21. العقل و النص فی الکلام الاسلامی قرائه الاشکالیه، ترجمه فرقد الجزائری، نصوص معاصره، شتاء 1426، العدد 5. (دریافت مقاله)

22. علم، عقل و عشق در مثنوی مولوی، نقد و نظر، پاييز و زمستان 1382، شماره 31 و 32. (دریافت مقاله)
23. فرجام تاریخ و انسان واپسین، موعود، 1381، شماره 36. (دریافت مقاله)
24. فروغ دین در فراق عقل، نقد و نظر، بهار 1375، شماره 6. (دریافت مقاله)
25. فلسفه سیاسی اسلام، امکان یا امتناع؟ (مصاحبه)، پژوهش و حوزه، بهار و تابستان 1384، شماره 21 و 22. (دریافت مقاله)
26. قرآن و سرچشمه‌های تصوف از دیدگاه خاورشناسان معاصر، بینات، پاييز 1374، شماره 7. (دریافت مقاله)
27. کرسی نقد و نظریه‌پردازی: نسبت «عقل و وحی» از دیدگاه فلسفه و مکتب تفکیک (مصاحبه)، کتاب نقد، زمستان 1385، شماره 41. (دریافت مقاله)
28. کلام امامیه؛ ریشه‌ها و رویش‌ها، نقد و نظر، بهار 1391، شماره 65.
29. گامی دیگر در شناسایی و احیای کتاب سلیم بن قیس هلالی، آینه پژوهش، فروردين و ارديبهشت 1375، شماره 37. (دریافت مقاله)
30. گفتارها و نوشتارهایی برای هم‌اندیشی دوم رسانه تلویزیون و سکولاریسم، رواق هنر و اندیشه، اردیبهشت 1387، شماره 22. (دریافت مقاله)
31. ماهیت نهضت نرم‌افزاری و مواضع فراروی، بازتاب اندیشه، شهریور 1385، شماره 77.
32. مدخل إلی الفکر الاجتماعی الدینی المعاصر فی إیران (1)، نصوص معاصرة، شتاء و ربیع 1431، العدد 17 و 18. (دریافت مقاله)
33. مدخل إلی الفکر الاجتماعی الدینی المعاصر فی إیران (2)، نصوص معاصرة، صیف و خریف 1431، العدد 19 و 20. (دریافت مقاله)
34. مدخل إلی الفکر الاجتماعی الدینی المعاصر فی إیران (3)، نصوص معاصرة، شتاء 1432 - العدد 21. (دریافت مقاله)
35. مدل تأثیر عناصر تاریخی بر تبیین اصل امامت، امامت‌پژوهی، پاییز 1392، شماره 11.
36. مسئله‌ای به نام «قرائت رسمی»، پژوهش و حوزه، تابستان 1380، شماره 6. (دریافت مقاله)
37. مصقل صفا اثری جاوید در مناظرات بین الادیان، آینه پژوهش، مهر و آبان 1374، شماره 34. (دریافت مقاله)
38. معجزه و خرق عادت از دیدگاه معتزله، طلوع، پاییز 1389، شماره 33. (دریافت مقاله)
39. معرفی‌های اجمالی، آینه پژوهش، آذر و دي 1373، شماره 28. (دریافت مقاله)
40. مقاله‌ها و گزارش‌ها: میزگرد نقد و بررسی دانش‌نامه جهان اسلام (1) (مصاحبه)، کتاب‌های اسلامی، تابستان 1382، شماره 13. (دریافت مقاله)

41. مقاله‌ها و گزارش‌ها: میزگرد نقد و بررسی دانش‌نامه جهان اسلام (2) (مصاحبه)، کتاب‌های اسلامی، پاييز 1382، شماره 14. (دریافت مقاله)

42. میراث اندیشه سیاسی مسلمانان، نقد و نظر، تابستان و پاييز 1375، شماره 7 و 8. (دریافت مقاله)

43. میراث کلامی شیعه در مرحله تأسیس، هفت آسمان، زمستان 1390، شماره 52. (دریافت مقاله)

44. نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه اول (مصاحبه)، کتاب ماه دین، مرداد 1388، شماره 142. (دریافت مقاله)

45. نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم (مصاحبه)، کتاب ماه دین، مرداد 1388، شماره 142. (دریافت مقاله)

46. نشست: گزارش نشست نقد کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی اثر آیت الله عبدالله جوادی آملی (مصاحبه)، کتاب ماه دین، تیر 1390، شماره

     165. (دریافت مقاله)
47. نشست: نشست نقد کتاب تاثیر گناه بر معرفت (مصاحبه)، کتاب ماه فلسفه، تیر و مرداد 1387، شماره 10 و 11. (دریافت مقاله)
48. نقد ترجمه فلسفه دین، آینه پژوهش، بهمن و اسفند 1372، شماره 23. (دریافت مقاله)
49. نقدی بر کتاب مدخل و درآمد علم کلام، آینه پژوهش، خرداد و تير 1373، شماره 25. (دریافت مقاله)
50. نگاهی انتقادی به معجم عناوین کلامی و فلسفی، آینه پژوهش، آذر و دي 1374، شماره 35. (دریافت مقاله)
51. نگاهی نقادانه به مهم‌ترین پاسخهای اشکال شر، طلوع، زمستان 1389، شماره 34. (دریافت مقاله)
52. نگارش مدخل‌های «تفسیر امام جعفر صادق (ع)» در دانش‌نامه جهان اسلام و «اسماء و صفات الهی» در دانش‌نامه امام علی (ع)، 1381.

 

3 - 2. کتاب‌ها


1. «آیین عرفی؛ جستارهایی انتقادی درباره سکولاریسم» (نظارت علمی)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390؛
2. «الگوی شخصیت زن در اسلام»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ ۱۳؛
3. «جنسیت و نفس»، هاجر، 1391؛
4. «درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۷۹؛
5. «سرچشمه حکمت؛ جستارهایی در باب عقل»، تهران، نبأ، 1388؛
6. «شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه جلد ۱)»، موسسه امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰؛
7. «مروری بر سنت و سکولاریسم (مصطفی ملکیان، مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش)»، تهران، نشر و پژوهش معنی‌گرا، 1385.