جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
Search SEO Glossary
plg_search_rsticketsprocontent
plg_search_newsfeeds
Search - K2
جستجو - دانلودها- فیلم و صوت
جستجو - محتوا
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
نویسنده: علی‌اصغر خمسه
استاد راهنما: صادق مرادی
استاد مشاور: محمدرضا ساکی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
مکان دفاع : دانشگاه آزاد اسلامی

 چکیده:

 اديان الهي و مکاتب ب شري هر يك ن نظرات و دیدگاه‌های خاصی را پیرامون چ گونگي شکل‌گیری ازدواج بیان نموده‌اند که اساس آن بر مبناي دیدگاه‌های فكري و نظري آن‌ها می‌باشد. اديان الهي با توجه به خاستگاه الهي بيشتر به جنبه معنوي و سعادت دنيوي اشاره نموده و مکاتب بشري به دنبال اهداف سياسي و قبیله‌ای خود بوده‌اند. اغلب آن‌ها چهارچوب و ضوابطي را نيز براي ازدواج تأسيس کرده‌اند که اين موضوع در ميان اديان الهي از شباهت بيشتري برخوردار است و از این‌گونه ازدواج‌ها با عناويني هم چون ازدواج‌هاي حرام، باطل، غير قانوني و ممنوعه ياد مي‌شود و دستورات فراواني دال بر عدم انجام آن‌ها در نزد اين اديان الهي و مکاتب بشري وجود دارد. لذا ازدواج و ازدواج ممنوعــه مخــتص اســلام نبــوده و در تمــام اعصار و اماکن مورد توجه بوده است و در اين تحقيق نيز به آن‌ها اشاراتي شده است در ایران با توجه به فرهنگ غنی ایرانی در قبل از اسلام و همچنین تأثیرات فراوان احکام دین مبین اسلام و ادغام این دو، ازدواج همواره مورد تأکید فراوان بوده و برای آن نیز چهارچوب‌ها و ضوابطی خاص تعیین شده است به‌طوری‌که حتی قبل از انقلاب اسلامی با وجود حاکمیت رژیم لائیک پهلوی بر ایران، ناگزیر برخی از این ازدواج‌ها به تبعیت از فقه پویای شیعه، در قوانین مختلف احصاء و غیرقانونی اعلام شده بود. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با توجه به تأکیدات قانون اساسی در تطبیق قوانین با دستورات اسلام و اشتراکات زیاد میان فرهنگ اصیل ایرانی و مسلمات فقهی پیرامون موضوع ازدواج، بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گرفته و قانون‌گذار علاوه بر احصاء آن‌ها در قوانین مدنی، به دلیل اهمیت آن، برای برخی ازدواج‌های غیرشرعی، مجازات کیفری نیز پیش‌بینی نموده است که تحقیق مذکور به‌طور جداگانه‌ای آن مصادیق را مورد توجه قرار داده و آن‌ها را به‌طور مفصل بحث و بررسی نموده است.

فصول پایان‌نامه:

این تحقیق در سه فصل ارائه شده است:
فصل اول: «مبانی نظری ازدواج»
* مبحث اول: ازدواج‌های شرعی
  گفتار اول: ادیان الهی
  گفتار دوم: ازدواج در مذاهب و مکاتب بشری
* مبحث دوم: ازدواج‌های غیر شرعی و ممنوع
  گفتار اول: ادیان الهی
  گفتار دوم: ازدواج‌های ممنوعه در مکاتب و آیین‌های بشری
فصل دوم: «ازدواج‌های غیر قانونی در قانون مدنی»
* مبحث اول: ازدواج هم‌زمان با دو خواهر
* مبحث دوم: ازدواج‌های رضاعی
* مبحث سوم: ازدواج با اقراب نسبی
* مبحث چهارم: ازدواج در حال احرام
* مبحث پنجم: ازدواج بدون اذن ولی
* مبحث ششم: سایر ازدواج‌های غیر قانونی در قانون مدنی
  گفتار اول: ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده زوجه بدون اذن ولی
  گفتار دوم: ازدواج با اقارب سببی (ماده١٠۴٧ق. م(
  گفتار سوم: اگر کسی با پسری عمل شنيع کند نمی‌تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج کند (ماده ١٠۵۶ قانون مدني(
  گفتار چهارم: ازدواج غيرقانونی ناشی از سه طلاق (ماده ١٠۵٧ ق. م(
  گفتار پنجم: حرمت ابدی ناشی از نه طلاق ماده ١٠۵٨ ق. م
فصل سوم: «ازدواج‌های غيرقانوني در قوانين کيفري»
* مبحث اول: ازدواج با زن شوهردار و زن در عده
  گفتار اول: عده‌ی زن
  گفتار دوم: عناصر متشکله جرم
* مبحث دوم: ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی
* مبحث سوم: عدم ثبت ازدواج
  گفتار اول: اهداف ثبت
  گفتار دوم: تشريفات ثبت
  گفتار سوم: لزوم ثبت نکاح
  گفتار چهارم: ثبت نکاح دوم
* مبحث چهارم: ازدواج با اتباع بيگانه
  گفتار اول: ازدواج با بيگانگان در يهوديت و مسيحيت
  گفتار دوم: ازدواج با بيگانگان در قوانين ايران
نتیجه‌گیری و پیشنهادها.

مطالب مرتبط

لیست مطالب انتخابی

+

لیست انتخاب شده: علاقه مندی ها

هنوز چیزی انتخاب نکردید!